Krukmakerimuseet

Krukmakerimuseet på Övre Stortorpet öppnade sommaren 2017. Här berättas historien om hur krukmakeriet kom till trakten på 1840-talet och utvecklingen sedan dess.
Museet är inrymt i den enda bevarade verkstaden i trakten och byggnaden från 1870-talet är byggnadsminnesmärkt.
Här finns maskiner och redskap bevarade tillsammans med ugnen.Verkstaden före

Museibyggnaden före restaureringen 1993-95.

Historien om krukmakeriet och människorna som arbetade i verkstaden berättas med föremål, videofilmer och bilder tillsammans med bevarade redskap och maskiner.

Här kommer du till Krukmakerimuseets egen sida.